بی بی بب

ترفند
ترفند موبایل و کامپیوتر ..... 
قالب وبلاگ
موزش چت رایگان با ایرانسل !!!!!!!!!
فعال سازی
--------------
برای فعال سازی ابتدا باید پیام کوتاهی با متن Go برای شماره 8383 ارسال نمایید.
سپس پیام کوتاهی با متن زیر به عنوان خوشامد گویی دریافت می نمایید :

-Welcome To ChatZone!REPLY with
!FF to make-a-friend
!CC to enter chat rooms
--------------------------------------------------------------------------------
ثبت نام
---------
برای ثبت نام در این سرویس ابتدا باید نام ، سن ، جنسیت و محل اقامت تان را به
شماره 8383 با فرمت زیر ارسال کنید:
[R [name][age][s--e--x][location
Location = محل زندگی ، S--e--x = جنس ، Age = سن ، Name = نام
مثال:
R Nima 21 M Teh
--------------------------------------------------------------------------------
لیست فرمان ها
-------------------
با تایپ متن CL و ارسال به شماره 8383 می توانید کل لیست فرمان های موجود در سیستم
را از طریق دو پیام کوتاه دریافت کنید.
--------------------------------------------------------------------------------
جستجوی دوستان
----------------------
برای پیدا کردن دوستان جدید می توانید فرمان S را به همراه سن و جنسیت و مکان به
شماره 8383 ارسال کنید.
[S [name][age][s--e--x][location
مثال :
S Sahar 24 F Tehran
--------------------------------------------------------------------------------
مشاهده کاربران آنلاین
---------------------------
با ارسال فرمانهای زیر به شماره 8383 می توانید تعداد کاربران آنلاین را ببینید.
تعداد دوستان حاضر : FA
تعداد دوستان حاضر در محیط چت سایت FM : MSN
تعداد دوستان حاضر در محیط چت سایت FY : Yahoo
تعداد دوستان حاضر در محیط چت سایت FI : ICQ
تعداد دوستان حاضر در محیط کلی چت : FC
--------------------------------------------------------------------------------
ورود به محیط چت
----------------------
با ارسال فرمانهای Y , M & I به همراه نام کاربری و رمز ورود به شماره 8383 می
توانید به محیط چت سایتهای زیر وارد شوید.
* ورود به محیط چت سایت Yahoo( ارسال متن زیر به شماره 8383 )
Y-Yahoo
* ورود به محیط چت سایت MSN ( ارسال متن زیر به شماره 8383 )
M-MSN
* ورود به محیط چت سایت ICQ( ارسال متن زیر به شماره 8383 )
I -ICQ
مثال:
**** Y Nima

--------------------------------------------------------------------------------
اضافه کردن افراد به لیست
--------------------------------
برای اضافه کردن افراد به لیست می توانید از فرمان A استفاده کنید.
[A [Contact’s name
برای اضافه کردن دوست به لیست شبکه های خارجی می توان با ارسال پیام به شماره 8383
از فرمانهای زیر استفاده کرد:
اضافه کردن دوست به لیست دوستان سایت AY : Yahoo
اضافه کردن دوست به لیست دوستان سایت AM : MSN
اضافه کردن دوست به لیست دوستان سایت AI : ICQ
مثال :
AY Sahar
--------------------------------------------------------------------------------
دریافت مشخصات
----------------------
با ارسال حرف G به شماره 8383 می توانید مشخصاتی را که ثبت نام کرده بودید دریافت
کنید.
-G

--------------------------------------------------------------------------------
به روز رسانی مشخصات
------------------------------
برای بروز رسانی کردن اطلاعات شخصی و تغییر آیتمهای ثبت نامی (ترفندستان) می توانید
با ارسال این پیام به شماره 8383 مشخصاتی را که ثبت نام کرده بودید بروز رسانی
کنید.
[U [new name][new age][new s--e--x][new location

--------------------------------------------------------------------------------
غیر فعال کردن شخص
---------------------------
با ارسال این پیام به شماره 8383 می توانید دسترسی و دریافت پیامهای مربوط به شخص
مورد نظر را مسدود کنید.
[B [Friend’s contact number
مثال:
B 98935360***9
برای خارج کردن نام کسی از حالت مسدود می توان از دستور UB استفاده کرد.
UB 98935360***9

--------------------------------------------------------------------------------
حذف اعضا
-------------
با ارسال این پیام به شماره 8383 می توانید دوستان خود را از لیست حذف کنید.
[D [Friend’s contact number
مثال:
D 98935360***9

--------------------------------------------------------------------------------
خروج از محیط چت
----------------------
با ارسال این پیام به شماره 8383 می توانید از محیط چت سایتهای مختلف خارج شوید.
خروج از محیط چت سایت EY : Yahoo
خروج از محیط چت سایت EM : MSN
خروج از محیط چت سایت EI : ICQ
خروج کلی از محیط چت : EA
--------------------------------------------------------------------------------
راهنما
--------
با ارسال فرمان H – Help به شماره 8383 دو پیام دریافت خواهید کرد که در مورد نحوه
دریافت راهنما برای هر قسمت شما را راهنمایی می کند .
www.free-amozesh.blogsky.com


www.only-hope.mihanblog.com
خوشحال میشم نظر بدین!
به اندازه ی باورهای هر کسی ،با او حرف بزن
بیشتر که بگویی تو را فرض خواهد کرد !
به همین سادگی...!!

 

 

 .

زندگی حکایت مرد یخ فروشی است که ازش پرسیدند فروختی؟گفت نه تمام شد

[ 1390,12,17 ] [ 23:51 ] [ leeeunjun سیروس ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.